U bent nu hier: Home
  • > Nieuwsbrief Maart 2017
 

Nieuwsbrief Maart 2017

 

Oproepen in 2016

Nog even terugkijkend naar de cijfers van 2016.
Bij een oproep worden 10 personen opgeroepen om rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren en 20 personen krijgen bericht om een AED op te halen. Zie voor de uitleg van een alarmering het volgende item in deze nieuwsbrief.
Gemiddeld worden er ongeveer 3 tot 4 AED's per oproep aangewezen om opgehaald te worden.
De cijfers spreken voor zich.
 

Aantal oproepen via 112/hartslagNu               

131

Anatal opgeroepen AED’s                            

478

 

 

Aantal opgeroepen reanimatie personen       

1332

 

 

Aantal opgeroepen AED ophalers                 

2560


  

 

Hoe werkt een alarmering via HartslagNu?

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd.

De centralist bepaalt bij binnenkomst van de melding of burgerhulpverlening wordt ingeschakeld. Deze is daarbij zeer afhankelijk van de binnenkomende informatie die de melder verstrekt.

Er wordt een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms.
Er wordt in een denkbeeldige cirkel van 1500 meter gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.
De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig en aangesloten is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering.
HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alléén gehoor aan de oproep als je daartoe in staat bent.
Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan hoef je niet te reageren op de oproep. Je bepaalt steeds zelf of je op het moment van de oproep in staat bent om hulp te bieden. Als je gehoor geeft aan de oproep dan is het de bedoeling dat je je zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft. Rechtstreeks om de reanimatie op te starten of via een AED.
  

 

Inzet verslagen   
                                                         

Meerdere malen krijgt de Stichting de vraag: "Hoe dikwijls is er een inzet geweest waar de AED gebruikt is?" Helaas moeten wij het antwoord hierop schuldig blijven.
Dat is jammer omdat we wel duidelijk kunnen aangeven dat een AED in de gemeente of wijk belangrijk is om levens te redden maar we kunnen gemeente, politiek en  sponsoren niet aangeven hoe vaak een AED daadwerkelijk is ingezet. Met meer inzet informatie kunnen wij als stichting onze doelen en activiteiten beter onderbouwen en hier onze organisatie op aanpassen. 

U als hulpverlener kunt u ons hierbij helpen door bij een daadwerkelijke inzet altijd het inzetformulier in te vullen. Doe dit ook als u de AED hebt opgehaald maar deze niet ingezet hoefde te worden.

Dit formulier kunt u vinden op onze website www.AEDTilburg.nl 
  

 

Wijk info

AED Theresia officieel in gebruik genomen

 
Hij hing er al een tijdje en heeft zelfs zijn waarde al een aantal keer bewezen: de Automatische Externe Defibrillator (AED) van de ontmoetingsruimte van Stadstuin Theresia aan de Theresiastraat 15a. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 21 januari werd het apparaat officieel in gebruik genomen.
 
Tilburg - Het initiatief om een AED te realiseren, is afkomstig van Peter Vermijs, die voorzitter is van zowel Stichting Stadstuin Theresia (SST) als KBO Theresia.
In haar toespraak wees voorzitter Els Aarts van Stichting AED Tilburg op het belang van een dergelijke faciliteit. "De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn heel belangrijk", zei ze. "Met reanimatie en defibrillatie is er een overlevingskans van 50 tot 70 procent. Het is onze taak ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn die het apparaat kunnen gebruiken." Daartoe deed zij een oproep aan mensen om zich te melden.


De stichting Surinaamse Ouderen Tilburg (SOT) die gehuisvest is in een appartementencomplex aan de Kardinaal Alfrinkstraat, net aan de rand van wijk Theresia en het Goirke, willen ook graag een AED voor de eigen bewoners maar ook voor de buurt beschikbaar stellen. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar sponsoren.Kunt u helpen? neem dan contact op met aedtilburg@ziggo.nl.

Reeshof
Afgelopen week zijn er weer 2 nieuwe AED locaties in de wijk Reeshof toegevoegd.
De grote inzet van het AED wijkteam Reeshof is hiermee beloond en kon aan de Lombardijenlaan 259 en de Luijksgestelstraat 5 een AED worden geplaatst die voor opgeroepen hulpverleners beschikbaar is.
Hiermee worden nu de N, M en H buurt vrijwel geheel gedekt binnen de 6 minuten grens.

AED 3 West
Ook in deze grote wijk ('t Zand, Wandelbos en de Reit) is het wijkteam druk doende om de AED's op de juiste plaatsen te installeren. In samenwerking met de wijkraad wordt hier naar gekeken. een nieuwe locatie is gevonden in de Linatastraat 45 en met een locatie voor een  tweede AED is men in overleg.

Loven
Op industrie terrein Loven is een locatie beschikbaar gesteld om een AED te plaatsten. De onderhandelingen lopen nog.

Binnenstad
Op de Spoorlaan, gezondheidscentrum Binnenstad) zal binnenkort een AED buiten worden geplaatst. Overleg met de gebouwen beheerder is gaande.
  

Cursus data

De eerste starterscursussen en opfriscursussen in 2017 zijn weer met veel enthousiasme van onze EHBO instructeurs gegeven. Wij proberen de cursuslocaties zoveel mogelijk te spreiden. Hiermee proberen wij zo veel mogelijk vrijwillige hulpverleners te bereiken.

Waar we wel tegen aan zijn gelopen is het feit dat te veel mensen die zich opgeven op het laatste moment afzeggen of helemaal niet komen. Dit is erg frustrerend voor de organisatie van deze cursussen en zeker voor de instructeur. A.d.h. van het aantal inschrijvingen worden materialen en cursusleiders ingehuurd en dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Als echter de helft niet komt opdagen kunnen niet alle kosten gedekt worden.  Omdat de stichting de cursussen gratis aanbiedt is dit erg problematisch. Daarom doen wij een beroep op alle mensen die zich voor een gratis start- of opfriscursus aanmelden ook te komen.
                                   Gratis betekent niet vrijblijvend !

Opfriscursussen

- maandag 30 maart                  mfa de Poorten   (volgeboekt)
- maandag 11 september           locatie Udenhout
- maandag 25 september           locatie nog niet bekend
- dinsdag 17 oktober                  locatie nog niet bekend
- maandag 30 oktober                locatie nog niet bekend
- donderdag 9 november            locatie nog niet bekend
- maandag 20 november            locatie Udenhout


Inschrijven voor een van deze opfrisavonden is mogelijk via aedleden@ziggo.nl of het formulier op de site.
Er worden maximaal 14 cursisten op een avond toegelaten.
Wanneer er meer aanmeldingen zijn wordt er een extra cursus gepland. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met :
Theo Engels,  ledenadministratie (aedleden@ziggo.nl), telefoon 06-51498454  
  

Vrijwilligers gezocht              

Het stichtingsbestuur is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor:

* AED wijkteams. Met name in de wijken Korvel, Binnenstad, Koningshave en Armhoefse Akkers zijn wij op zoek naar vrijwilligers die controleren of de opgeroepen AED is gebruikt en de jaarlijkse controles op deze AED's uitvoeren. Deze activiteiten kosten, afhankelijk van het aantal oproepen van AED's in de wijk, ongeveer 4 uur in de maand.  Ook alle andere wijkteams in Tilburg kunnen ten alle tijden vrijwilligers gebruiken.

* PR en  voor het beheer van de website. Een combinatie van deze 2 functies is ook mogelijk.
Bij de PR functie moet men denken aan het maken van teksten voor media publicaties, uitrollen van social media en het beheer van de nieuwsbrief. De website beheerder moet zorgen dat de website up to dat blijft en nieuwe artikelen snel op de site gezet worden. 

Interesse? neem dan contact op met Peter Franken aedtilburg@ziggo.nl