U bent nu hier: Home
  • > Opleiding en Cursus info

Opleiding en Cursus info

Beste cursist, beste hulpverlener,

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Stichting AED Tilburg en de Stichting Reanimatie Regio Tilburg streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan) in acht.

1.Wij verzamelen de persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de uitvoering van het geven van de reanimatiecursussen en het aanmelden als burgerhulpverlener.

2.Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden aangegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3.Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen alleen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

4.Voor het bewaren van de persoonsgegevens hanteren wij een wettelijke termijn van 2 jaar.

5.Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

6.De databanken Hartstichting en Harslagnu garanderen eveneens naleving van bovenstaande wet- en regelgeving.

7.U hebt recht op rectificatie en vernietiging van uw gegevens.

Aanmelden voor de cursussen kan via: www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren 

Op de site staan verschillende locaties in de gemeente Tilburg waar u de cursussen kunt volgen. U kunt zelf aangeven waar u de cursus kunt volgen. Mocht de cursusdag vol zitten dan kunt uzelf een andere datum uitzoeken. Vol is vol.

De cursussen zijn voor de inwoners van de gemeente Tilburg gratis. Deelnemers van buiten de gemeente Tilburg dienen voor een herhaling 10 euro te betalen en voor een basiscursus 30 euro.

Dit komt omdat wij alleen voor de inwoners van de gemeente Tilburg subsidie krijgen.

Op de site staat daarom wel een bedrag vermeld maar dit is voor deelnemers van buiten de gemeente Tilburg.

Bij aanvang van de cursus dient u een presentielijst te tekenen alsmede zich te legitimeren.

Teneinde uw kennis en vaardigheden op peil houden zult u t.z.t worden opgeroepen voor een herhalingscursus. Deze oproep kan door een van de volgende instanties worden gedaan:

Stichting AED Tilburg, Stichting Reanimatie Regio Tilburg, Hartslagnu.

Het is dus mogelijk dat u door meerdere instanties voor dezelfde cursus wordt opgeroepen.

Voorts willen wij u informeren dat de Stichting Ter Bevordering Van De Reanimatie Berkel-Enschot eind 2018 zal samengaan met de Stichting Reanimatie Regio Tilburg en u dus door deze stichting wordt opgeroepen.

Het beheer van de AED ’s in Berkel - Enschot zal worden overgedragen aan de Stichting AED Tilburg.

De Stichting AED Tilburg beheert nu alle AED ’s in de gemeente Tilburg.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met :

A.A.M. Castelijns, 06 - 17978938, aam.castelijns@home.nl  

Er is een protocol(zie bijlage) ontwikkeld samen met de Politie, Brandweer, Ambulancedienst en de Stichting AED Tilburg hoe de reanimatie hoort te lopen. 

Mocht u zich onheus vinden behandeld door welke instantie ook meldt dit dan door naar ons. Iedereen doet zijn best maar het kan wel eens anders lopen dan het hoort.

Wij vertrouwen erop u naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u ons bereiken via het volgende emailadres: hartstichtingreanimatietilburg@gmail.com 

Indien u niet akkoord bent met het beheer van uw privacygegevens  
dan kunt u dit aangeven via dit contactformulier.